Stort arbete kvar för sanering av Glasriket - samverkan fortsätter

Glasrikeuppdraget är över, men arbetet har också bara börjat. Samarbetskommunerna ska fortsätta träffas för att arbeta fram ett hållbart och attraktivt Glasrike.
Foto: Charlotte Stjernkvist