Svårt att budgetera för glasbrukssanering

Kommunen har hittills avsatt uppåt 1,5 miljoner kronor för Bergdala glasbruk. Men det är svårt att budgetera då man inte känner till om man får ansvaret för ytterligare marker.
Nytt samarbete mellan Glasrikets kommuner skänker kommunchefen lugn.
Foto: Arkiv