Miljöfarlig läcka efter felande pump

En felande pump ställde till det under morgonen i centrala Lessebo. Ytligt grundvatten trängde upp i ett pannrum och fick saneras för att undvika miljöpåverkan.