Central skola kan byggas om

Det är ont om plats i kommunens skolor och på vissa håll bedöms bristen vara akut.
Nu kan Hagaskolan byggas om till en 4-9-skola.
Foto: Arkiv