Planer på en bergtäkt väster om tätorten

Älmby entreprenad vill utveckla nuvarande moräntäkt väster om Älmhult till en bergtäkt. Vilket bland annat innebär sprängningar och krossning. Kommunen är försiktigt positiv.
Foto: Andreas Westergren