Anställd drabbades av psykisk chock efter hot

Personal på ett boende i kommunen blev hotad av en anhörig.
Nu har händelsen anmälts till Arbetsmiljöverket.
Foto: Arbetsmiljöverket