Arenabeslut ska tas efter valet

Det blev inget inriktningsbeslut om en ny multisportarena på måndagskvällen.
Efter en minoritetsåterremiss stod det klart att ärendet ska tas upp igen efter att nya ledamöter är på plats efter valet.
Foto: Linnéa Petersson