Bemanningshandbok ska leda till att personalen mår bättre

Kommunchef, Christer Kratz, har fått i uppdrag ta fram en handbok i bemanningsfrågor.
Han säger att det är i sin linda men att det förhoppningsvis ska leda till att kommunen använder sin personal på ett sunt och hållbart sätt.
Foto: Emelie Olsson