Beslut om kraftverk kan påverka Mien

Svenska Kraftnät har beordrat Karlshamnsverket att stå redo att snabbt kunna öka elproduktionen. Om Karlshamnsverket får körorder behövs mer vatten – från Mien.
Foto: LENA EHRING