Bristande lämplighet bakom stängning - nu granskas fler boenden

Personerna bakom det privata vårdboendet Rosenhill anses inte lämpliga och ha den insikt som krävs för att driva vårdboende.
Det är en avgörande faktor bakom måndagens besked att Rosenhill stängs med omedelbar verkan.
Nu granskas andra boenden med samma ägare.