De kritiserar skötseln av Örmoskolans lekplatser

Gungorna försvann för sju år sedan och har inte ersatts. Sanden ligger kvar trots att den behöver bytas ut. Nu riktar föräldrarådet på Örmoskolan kritik mot hur skolans lekplatser tas om hand.