De vill förändra synen på vad kultur är

Spelkollektivet är för första gången med i konst- och hembygdsrundan.
Konstverken kommer att presenteras både på papper och skärmar.
Med sin utställning vill de förändra synen på vad kultur och en konstnär är.
Foto: Erik Ericson