Det blir ingen fritidsgård för funktionshindrade

Det skulle behövas en fritidsgård för funktionshindrade, anser en medborgare. Men politikerna menar att den typen av aktiviteter redan erbjuds i den ordinarie verksamheten.