En kyrkas eldiga historia

En olycklig juldagsmorgon och ett danskt härjningståg. Legenderna om kyrkan i Hwam och Bosgårdens mark berättas än i dag.
Foto: Natalie Södlund