Ett boende från urminnes tider

Benbitar, redskap och flintasten vittnar om en tid långt före vår egen. Klostergrottan söder om Rävemåla väckte en arkeologs intresse och fick en bonde att gräva upp det första fyndet.
Foto: Linnéa Petersson