Förslag: Gratis vaccin till omsorgspersonal

Den politiska majoriteten S, M och KD i Tingsryd vill att omsorgspersonal ska få kostnadsfri influensavaccination.
– Det skulle framför allt bli en vinst för äldre som utsätts mindre för smittspridning, säger Magnus Carlberg (S).