Fritidsgården i Ryd kan få extra insatser

Utskottet för arbete och lärande vill inte längre finansiera fritidsgårdsverksamheten i Tingsryd. I stället kan de investera i insatser på fritidsgården i Ryd.
Bildningsnämnden tar hela kostnaden själv.