Gropen som vargen inte föll för

Varggropen i Södra Sandsjö var en del av ett omfattande utrotningsprojekt av vargen på 1800-talet. Men i gropen lär det aldrig ha fångats någon ulv. I dag är den ett spännande fornminne som vittnar om ett skickligt stenarbete.
Foto: Fredrika Karlsson