Han kollar biffens kvalitet med ultraljud

Anders Fransson för ultraljudssonden över kvigans rygg. På datorskärmen ser han ryggmuskelns insprängda fett lysa vitt, ju mer desto bättre.
– Vi behöver få fram en smakkvalitet utöver det vanliga, det är det vi saknar i svensk köttproduktion.
Foto: Filip Sjofors