Höjd skatt i majoritetens budgetförslag

Det första budgetförslaget som lades fram av majoriteten i sin nuvarande konstellation har landat i en skattehöjning på 93 öre. I förslaget prioriteras även en stärkt budget för vård- och omsorgsnämnden.
– Att göra nedskärningar i välfärden ser vi inte som en framkomlig väg, säger Magnus Carlberg (S).
Foto: Mandus Örarbäck