Ingen konstinventering än – ska göra riktlinjer för miljonarv

Kommunen fick ett miljonarv riktat mot kulturella insatser.
Kultur- och fritidsutskottet föreslog att delar skulle användas till konstinventering.
Kommunstyrelsen vill att riktlinjer görs för arvet först.
Foto: Arkivbild