Inget gehör för V-förslag om mindre barngrupper

I juni förra året föreslog Vänsterpartiet att bildningsnämnden skulle få i uppdrag att minska barngruppernas storlek. Förslaget fick inget gehör när kommunstyrelsen sammanträdde under måndagen.
Foto: Lena Gunnarsson