Internbudget ska minska underskott

Interna budgetar på vård- och omsorgsnämndens olika enheter ska bidra till bättre resultat framöver. Det är en förhoppning efter beskedet om förväntat underskott på 22,6 miljoner kronor i år.