Kommunen vill ha in åsikter om ny avfallsplan

Kommunen har en ny avfallsplan.
Syftet med den är att styra avfallshanteringen mot ett hållbart samhälle.
Nu vill de ha kommuninvånarnas åsikter.
Foto: Lasse Ottosson