Kurrebo så gott som redo för försäljning

Nu verkar det slutligen som att det snart är dags.
Snart är likvidationen av Kurrebostiftelsen klar.
Kommunen vill nu veta vad fastigheten är värd.
Foto: Linnéa Petersson