Kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen bör skärpas

Vård- och omsorgsnämnden bör stärka sin styrning, kontroll och uppföljning av kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen. Det anser revisionsfirman KPMG efter en granskning.
Foto: Pontus Lundahl/TT