Lokalhistoria om livets högtider

Det finns dold lokalhistoria gömd överallt.
När Tingsås hembygdsförening bjöd in till utställningen ”Bröllop, dop och begravning” i helgen fanns något blått men också en hel del lånat.
Foto: Emelie Olsson