Miljö och bygg får två nya tjänster

Det är flera planer på gång i kommunen som ger miljö- och byggnadsförvaltningen mer att göra. Därför anställs ännu en …planarkitekt.
Dessutom ska en bygglovshandläggare ge förutsättningar att korta handläggningstiderna.