Musikelevernas oro: Att missa studentfirandet

I tre år har de väntat på studentdagen. Nu är den stora oron för tredjeårseleverna på musikskolan AMB att det inte ska bli något firande på grund av corona.