Nej till hyresrabatt för pedagoger

Tingsrydsalternativet föreslog att pedagoger skulle lockas till kommunen med hjälp av en hyresrabatt. Nu säger kommunstyrelsens blankt nej - de menar att det är orimligt att särbehandla en yrkesgrupp.
Foto: Hanna Franzén