Spelkollektiv flyttar till Väckelsång

Spelkollektivet har tagit sitt pick och pack och flyttat in i Attendos gamla lokaler i Väckelsång.
På så vis ökar verksamheten från sju sovrum till 40.
Foto: Linnéa Petersson