Stängningen av Rosenhill - bråttom för kommunerna

IVO har beslutat att frånta det privata vårdboendet Rosenhill dess tillstånd att bedriva vård med omedelbar verkan.
Nu har kommunerna bråttom att hitta placeringar till de personer som finns kvar på boendet.
Boendet ska vara avvecklat inom tre veckor.