Tingsrydsbostäder höjer hyrorna

Tingsrydsbostäder har satt hyran på deras lägenheter för 2020 och 2021.
Det blir en höjning av hyrorna.
Foto: Emelie Olsson