VA-taxan kan höjas - beror på ambitionsnivå

Efter revisionens granskning av kommunens gator och ledningar vidtar kommunstyrelsen flera åtgärder.
En höjning av VA-taxan kan bli aktuell.
Foto: Johan Nilsson/TT