Alla skolverksamheter går plus- utom gymnasieskolan som gör ett underskott på fem miljoner kronor

Vakanta tjänster och fler barn i förskolan har haft en positiv påverkan på barn- och utbildningsnämndens ekonomi under förra året.
Men de nationella gymnasieprogrammen, uteblivna statsbidrag och ett dyrt it- och datastöd bidrar till att nämnden inte klarade att hålla sig till budgeten 2019.