Allvarligt förorenad mark ska undersökas

Länsstyrelsen har blivit beviljade 1 300 000 kronor för att undersöka fastigheten Rusthunter i Älghult. Platsen är förorenad av bland annat nickel och bly, men exakt hur allvarligt det är vet man ännu inte.
Foto: Arkiv