Att stå på barrikaderna ingår i Gunillas ämbete

För diakon Gunilla Holmström Bokor står vigningslöftet i eldskrift, och hon kommer aldrig sluta försöka att förbättra för de svagaste i samhället. Efter pensioneringen i somras verkar hon som volontär inom svenska kyrkan.
Foto: Annika Niquet