Erik gör skogen till en lyxigare plats att vistas i

För dem som inte tycker att det är något vidare att bo i tält finns en bekvämare lösning. Erik Hjärtfors, timmerman från Åseda, har valt att satsa på naturen men i en bekvämare förklädnad.
Foto: Filip Sjofors