Expert på SGU: En matsked av jorden kunde dödat ett barn

Den giftiga industrimarken har varit stängslat i flera år.
Älghults Glasbruk saneras just nu. Under våren ska faran att få i sig dödliga halter av farliga ämnen äntligen vara över.
– Det är skönt att vara i gång med saneringen, säger Madeleine Ullerhed, miljöskyddshandläggare på länsstyrelsen.
Foto: Annika Niquet