Går minus med flera miljoner

Kommunstyrelsen går back med 10,7 miljoner kronor.
Utköpt personal står för 4,8 miljoner kronor av kostnaderna.
Foto: Arkiv