Granskning visar att det är orealistiskt för socialnämnden att hämta hem underskottet på ett år

En granskning pekar på att ett år är för kort tid för socialen att vända de negativa siffrorna de redovisat de senaste åren.
Underskotten spås landa på 13 miljoner kronor i år.
– Orealistisk budget, uppger anställda inom förvaltningen.
Foto: Annika Niquet