Grov nedskräpning på olovlig plats

Stor mängd skräp har hittats på en vändplan tillhörande Sveaskog. Nedskräpningen är polisanmäld.