Gymnasieutskottet ska förlängas med tre år

Kommunen är inte klar med de brister på gymnasiet som Skolinspektionen pekade på. Barn- och utbildningsnämnden vill därför att gymnasieutskottets uppdrag förlängas fram till år 2022.
Foto: Arkiv