Höga halter gifter i marken

Efter att huvudstudien genomfördes kan länsstyrelsen konstatera att halterna arsenik vid Älghults glasbruk är högre än man tidigare trott. Allmänheten uppmanas till försiktighet.
Foto: Arkiv