Innan beslut i kommunfullmäktige finns inga klara besked att ge

Socialnämndens beslut att avveckla äldreboendet Solgården har kommit som en chock för många i de båda samhällena Norrhult och Klavreström.
Men innan ett definitivt fullmäktigebeslut finns är det svårt att informera om hur processen ska gå till
Foto: Charlotte Stjernkvist