Kommunen lämnade inget svar

Kommunen får yttra sig i om de tycker det är bra eller dåligt att ett bolag vill borra efter mineraler i kommunen.
Av de fyra berörda kommunerna i Småland var Uppvidinge den enda som inte lämnade in något svar till Bergsstaten.
Foto: Charlotte Stjernkvist