Profilgruppen vill dra in aktieutdelning

Styrelsen i Profilgruppen AB har på grund av det som händer i omvärlden omprövat sitt förslag till aktieutdelning för 2019. Det tidigare förslaget på fem kronor per aktie ser nu ut att bli noll kronor.
Foto: Lillian Petrovski