S och M överklagar beslut i Kommunfullmäktige

Den 30 juli beslutade kommunfullmäktige att sänka politikerarvodena tillbaka till innan höjningen 2015.
Nu vill Socialdemokraterna och Uppvidingemoderaterna pröva beslutet i domstol.