Sjukdom sprider sig på kyrkogården

Sex stycken träd kring Lenhovda kyrkogård har drabbats av almsjuka. Träden smittas snabbt. Nu får pastoratet fälla almar så fort smittan har konstaterats.
Foto: Charlotte Stjernkvist