Smedjan upp som ärende - igen

Det är inte första gången som kommunstyrelsen beslutar om ett nytt korttidsboende, där övervägande del av ledamöterna vill att en nybyggnation kommer i gång inom kort. Dock kvarstår reservationer mot beslutet.